ZABYTKI

Dlaczego warto zwiedzić Nową Hutę...

Kopiec Wandy

Kopiec Wandy Kopiec stoi nieopodal muru otaczającego kombinat metalurgiczny, na najwyższym w tej okolicy wzniesieniu. Jego wysokość wynosi ok. 14 m. a średnica podstawy ok. 45 m. Kopiec powstał prawdopodobnie ok. VIII w. n.e. i ma stanowić mogiłę legendarnej Wandy, córki księcia Kraka.[więcej]

Kościół Matki Bożej Królowej Polski - "Arka"

Arka Kościół ten został zbudowany wg projektu Wojciecha Pietrzyka i ma kształt łodzi. Ze względu na swój specyficzny kształt jest nazywana Arką Pana. W środku znajduje się 8-metrowy krucyfiks, dzieło Bronisława Chromego. W 1977 roku kośćół konsekrował kardynał Karol Wojtyła.

Branice

Dworek Branickich Zespół dworski z przełomu XVIII i XIX wieku oraz późnorenesansowy lamus, będące pierwotnie zameczkiem obronnym.[więcej]

Krzesławice

Dworek, który należał do Jana Matejki (ul. L. Kruczkowskiego 15). Malarz nabył ją w 1876 roku, jako letnią posiadłość. Odnowił dworek i dobudował do niego pracownię. Tu właśnie powstały tak znane dzieła jak "Wyjście żaków z Krakowa" i "Bolesław Chrobry przy Złotej Bramie". Gdy Jan Matejko umarł, dworkiem zajął się jego syn. Obecnie dworek należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i znajduje się w nim Muzeum Jana Matejki oraz Hugona Kołłątaja, który mieszkał tam wcześniej.[więcej]

Mogiła

Kościół ten, wraz ze znajdującym się przy nim klasztorem Cystersów, leżą na terenie dawnej wsi Mogiła, obecnie należącej do Nowej Huty. Zakonnicy zajęli się nie tylko służbą Bogu, lecz i uprawą roli, hodowlą, budowali papiernie. W XV w. klasztor został otoczony murem obronnym. Do dziś zachował wczesnogotyckie nawy boczne.[więcej]

Wadów

wadow Pierwszym właścicielem posiadłości był Andrzej Badurski ( koniec XVIII w.). Jeden z kolejnych właścicieli, hr. Badeni wybudował w 1874 r. pałac, który stoi do dzisiaj. Jego zabytkowy charakter widoczny jest tylko z zewnątrz. W środku mieści się przedszkole wyposażone w tandetne przedmioty. Park ( pierwotnie w stylu angielskim, który założył hr. Badeni jest mocno przetrzebiony.

Kościelniki

Pierwsze dane o Kościelnikach pochodzą z XIV w. Wieś ma układ ruralistyczny z zabudową skupioną typu ulicowego Pierwotnie wieś była własnością Odrowążów, później zmieniała swoich właścicieli. Pozostał po nich pałac z ogrodem [opis]

Górka Kościelnicka

Górka Kościelnicka Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1396 roku. Znajduje się tutaj zabytkowy, modrzewiowy kościół, pochodzący z 1648 roku. Przebudowywany był w latach 1777, 1855, 1860. Budowla jest trzynawowa, posiada prezbiterium zakończone połową ośmioboku. Wnętrze posiada wystrój barokowy i rokokowy, znajdują się w nim cenne, pochodzące z XVIII w obrazy oraz stare organy. Obok stoi murowana, dwukondygnacyjna, klasycystyczna dzwonnica wybudowana w 1805 roku. Kościół jest otoczony cmentarzykiem o nieregularnym układzie, kilkoma nagrobkami właścicieli Górki Kościelnickiej - Potockich, oraz sąsiednich Węgrzynowic - Zapolskich. Po zachodniej stronie kościoła znajduje się grobowiec żołnierzy austriackich, którzy zginęli tutaj w 1914 roku.

Ruszcza

Kościół pod wezwaniem św. Grzegorza i Pałac Popielów [opis]

Pleszów

Kościół pod wezwaniem św. Wincentego [opis]

Łuczanowice

Cmentarz Kalwiński, dwór barokowo - klasycystyczny z XVIII w. [opis]