RUSZCZA

Kościół pod wezwaniem św. Grzegorza.

kościół w Ruszczy Za czasów Jaksy w Ruszczy znajdował się prawdopodobnie zamek, a obok niego murowany z kamienia i cegły kościół parafialny. Za tą hipotezą przemawia fakt, że w wieży obecnego kościoła widać romańskie ciosy kamienne ( pochodzące prawdopodobnie z poprzedniego kościoła), a jego założenie wraz z przyległym terenem zdradza funkcję obronną. Obiekt został ufundowany w 1420 r. przez Wierzbiętę Gryfitę z Branic. Jest to gotycki, dwunawowy budynek: składa się z nawy głównej i bocznej ( od strony północnej). Po stronie południowej nawy brak. Do nawy głównej od zachodu ( strona frontowa) przylega kwadratowa wieża, a od strony południowej gotycka kruchta. We wnętrzu, w prezbiterium znajduje się płyta nagrobna Wierzbięty. Podczas prac konserwatorskich odkryte zostały polichromie: na ścianie bocznej prezbiterium-przedstawiające ucztę eucharystyczną , a na jego sklepieniu - resztki renesansowych ornamentów roślinnych. Z XV w. pochodzą: krucyfiks oraz witraż przedstawiający św. Grzegorza. Na XVI i XVII wiek darowanych jest kilka renesansowych nagrobków. Barokowy ołtarz główny z obrazem patrona kościoła pochodzi z pierwszej połowy SVII w. Również pozostałe ołtarze oraz reszta wyposażenia wykonane są w stylu barokowym. Przy kościele znajdują się dwie zakrystie: od północnej - gotycka, a od wschodu- zaprojektowana przez A. Szyszko-Bohusza, wybudowana w 1925 r.

Pałac Popielów

palac w ruszczy Stoi nieopodal kościoła, został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku. Od strony południowej przylega do niego ganek ze stylizowanymi , metalowymi kolumnami. Obok na ścianie widnieje mała płaskorzeźba przedstawiająca Boże Narodzenie. Obecnie zamieszkana jest górna część budynku, reszta pomieszczeń uległą dewastacji i wymaga gruntownego remontu. Obok pałacu znajdują się resztki dawnego parku, które dopełniają wizerunku zaniedbanego obiektu. (ŁK)