WIERSZE O NOWEJ HUCIE

Wisława Szymborska

NA POWITANIE BUDOWY SOCJALISTYCZNEGO MIASTA

Z asfaltu i woli wytrwałej
będzie szerokość ulic.
Z cegieł i dumnej odwagi
będzie wysokość budynków.
Z żelaza i świadomości
powstaną przęsła mostów.
Z nadziei będzie drzew zieleń.
Z radości - świerza biel tynku.
Miasto socjalistyczne - 
miasto dobrego losu.
Bez przedmieść i bez zaułków.
W przyjaźni z każdym człowiekiem.
Najmłodsze z miast, które mamy.
Najstarsze z miast, które będą.
Najmłodsze na jutro bliskie.
Najstarsze na jutro dalekie.

MŁODZIEŻY BUDUJĄCEJ NOWĄ HUTĘ

Kto dom zbudował, w którym mieszkam?
Kto kładł swą pracę na fundament?
Ów murarz, zdun i szklarz i cieśla
minięci są przez ludzką pamięć.
Klasa z pamięcią złą - umiera.
Wierniejszą pamięć wybiramy:
sama jak książka się otwiera
w miejscach najczęściej czytywanych.
Dziś dla was, przy was, młodzi,
miasta zaczyna się życiorys.
Pamięć imiona wasze co dzień
notuje słowem zdobytym w podziw,
notuje normy waszej poryw
i włącza w piękny plan obliczeń.
Bo to jest pamięć robotnicza
służąca klasie robotniczej.

Adam Włodek

KOLEGOM Z 51 OCHOTNICZEJ BRYGADY ZMP

Maszerują junacy.
Przystnęła w pół kroku
wiejska dziewczyna
w dużych na- wyrost- butach.
Chłopcy idąc śpiewają.
Rozdają radość wokół.
Radość mnoży ich pracę.
Z pracy ich: Nowa Huta.
Śpiewają zetempowcy.
Zasłuchana w pół słowa
wiejska dziewczyna
w dużych na- wyrost- butach.
Dla jasnych wsi traktory
wykuwać i montować
będzie w mieście
imieniem Nowa Huta.
Budują robotnicy.
Dziewczynko wybudują
miasto, w którym nie będzie
innych, niż szkolne, klas.
Wyrastaj dziecko
w dużych na- wyrost- butach.
Będą buty i miasto
w sam raz!

Jan Kurek

Z NOWEJ HUTY POCZTÓWKA

Co dzień przesuwa się ku mnie bliżej Nowa Huta.
Co dzień bmach rośnie w niebo wyżej - Nowa Huta.
Co noc nad Kombinatem - łuna.
Budujcie!
Co noc - mgła iskier wielopiorunna.
Silniej żelazo kujcie!
Od północnego wschodu miasto narasta
i wrasta w ciało starego miasta.
Czy my idziemy ku Nowej Hucie?
Czy Nowa Huta przybliża się ku nam?
Miasta maszerują ku sobie
Jak siostry witają się obie.
Historia dawna, w marmurze zakrzepła
z historią, co jeszcze żywa i ciepła !