PLESZÓW

Kościół pod wezwaniem św. Wincentego

Obecny kościół pochodzi z lat 1799-1806, został ufundowany przez Czartoryskich a wybudowany w.g. projektu księdza Sebastiana Sierakowskiego w stylu klasycystycznym. Część wyposażenia t.j. marmurowa posadzka, barokowy ołtarz główny, rokokowe ołtarze boczne, marmurowa chrzcielnica z 1766 roku, konfesjonały a także inne detale pochodzą z nieistniejącego kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie. Z okresu klasycyzmu pochodzą też marmurowe nagrobki Kirchmayerów.

Dworek

Dworek w pleszowie Pierwszy zespół dworski pochodził z przełomu XIII i XIV w. Nabyła go od Czartoryskich bogata rodzina Kirchmayerów, która przywędrowała z Bawarii. W 1829 r. Kirchmayerowie wznieśli na miejscu starego dworu pałac w stylu willowym. Przebudowano go w połowie XIX w. i na początku XX w. Herby na jego wieżycy świadczą, że miejsce było zamieszkiwane także przez Lubomirskich i Kotkowskich. Obecnie pałac jest użytkowany przez Monar. Do zabytków architektury ogrodowej należy zaliczyć park tarasowy, posiadający pierwotnie system stawów. Od strony frontowej zachowała się długa aleja grabowa. Wartością samą w sobie jest zachowany dawny wielodrożny układ wsi z poszerzeniem placowym w części centralnej, naprzeciwko kościoła. (ŁK)