Inne lokacje

Początki

W dniu 17 maja 1947 roku przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego powołano Komisję do Spraw Budowy Nowej Huty. Stwierdzono konieczność wybudowania nowoczesnej huty, o rocznej zdolności produkcyjnej 1-1,5 miliona ton stali i 1,3 miliona ton wyrobów walcowniczych. 23 grudnia ministerstwo wydało zarządzenie o zorganizowaniu Działu Projektowania Nowej Huty przy Biurze Projektowania Urządzeń Przemysłu Hutniczego " Biprohut" w Zabrzu i Gliwicach. Inwestorem zostało Ministerstwo Przemysłu i Handlu PRL, a generalnym dostawcą Ministerstwo Czarnej Metalurgii ZSRR. Głównym projektantem wyznaczono radziecki "Gipromez" pod przewodnictwem inżyniera Chryzanta Dmitrijewicza Zybina. 13 stycznia 1949 roku do Gliwic przybyli specjaliści radzieccy ( C. D. Zyblin, I. I. Nosow, A. W. Istamin, L. E. Pleszkow, J. F. Sierikow, A. I. Kikin, J. I. Bardin) aby ustalić lokalizację huty.

Lokalizacja

Początkowo wahano się pomiędzy lokalizacją huty nad morzem ( ruda i węgiel dowożone do portów), bądź na Górnym Śląsku ( bliskość zagłębia węglowego). Ponadto dokonano wizji lokalnych 11 terenów:

Pierwotnie zwyciężył projekt budowy zakładu w okolicach Dzierżna nad Kanałem Gliwickim. Jednak okazało się, że teren ten znajduje się w niecce węglowej.

W końcu po kilku wizjach lokalnych dnia 24 lutego 1949 roku teren Mogiły-Pleszowa został zatwierdzony przez rząd, jako miejsce budowy nowej huty. Za tą lokalizacją przemawiały przede wszystkim dogodne warunki zaopatrywania w wodę, węgiel i topiki, wykorzystanie linii kolejowych z ZSRR, nadwyżka siły roboczej, a także bliskość Krakowa i zaplecza wyższych uczelni technicznych ( AGH) oraz szkół na jego terenie. Pierwszego kwietnia 1949 roku przystąpiono do prac pomiarowych. To był początek budowy wielkiego kombinatu i dzielnicy nierozerwalnie z nim związanej. (WŚ)