Czynniki lokalizacji kombinatu

Panorama kombinatu Przy rozważaniu powodu lokalizacji Nowej Huty obok Krakowa mówi się o dwóch czynnikach, do dzisiaj nie rozstrzygnięto, który z nich był decydujący. Być może oba miały jednakowy wpływ na powstanie kombinatu i miasta. Pierwszy z nich to

Czynnik polityczny

Wyniki referendum z 1946 roku i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku jednoznacznie wskazują na antykomunistyczną postawę mieszkańców Krakowa. i ich dezaprobatę dla nowego porządku społecznego. Zakład przemysłowy, socjalistyczne miasto z robotniczą społecznością miały być karą dla " reakcyjnego", inteligenckiego Krakowa i jego " antypatriotycznej" postawy. Jak wykazała praktyka, obecność Nowej Huty nie wpłynęła znacząco na zmianę światopoglądu Krakowian, wręcz przeciwnie, Kraków zawsze odnosił się z niechęcią do tego miejsca.

Uwarunkowania ekonomiczno-techniczne

Teren Pleszów -Mogiła spełniał wszystkie wymogi stawiane miejscu gdzie ma powstać ogromny zakład :

Na wybór nowej lokalizacji miała również wpływ zasada forsownej industrializacji, równomiernego uprzemysłowienia kraju i aktywizacji rejonów przemysłowo zacofanych. Przemysł, szczególnie ciężki nie był w owym czasie domeną Krakowa, ponadto przeludnione małopolskie wsie były cennym rezerwuarem siły roboczej. (ŁK)