NOWAHUTA JAKO DZIEŁO NIEDOKOŃCZONE

Makieta Nowej Huty Obecny wizerunek starej części Nowej Huty nie pokrywa się całkowicie z planami jej budowniczych; jest niekompletny. W okresie poodwilżowym zaniechano kontynuacji pierwotnych zamierzeń.

Na bocznych płaszczyznach ryzalitów na Placu Centralnym projektowano ceramiczne płaskorzeźby (żniwiarki, robotnice). Na elewacjach nie umieszczono rzeźbionych figur i płaskorzeźb. Elewacje budynków położonych przy głównych alejach miały być ozdobione kamiennymi okładzinami na całej długości arterii.

Makieta Placu CentralnegoNie powstał monumentalny i reprezentacyjny teatr, który miał stanowić efektowne zamknięcie południowej części Placu Centralnego. Po obu jego stronach, w miejscach gdzie dziś jest os. Centrum E i NCK również miały stać budynki.

W środkowym odcinku Alei Róż miał stanąć miejski ratusz. Jego projekt nawiązywał do typowych polskich ratuszy z okresu renesansu. Po przyłączeniu Nowej Huty do Krakowa stał się zbędny.Makieta: Ratusz na Alei Róż Po obu jego stronach, symetrycznie miały powstać utrzymane w patetycznym stylu siedziby różnych organizacji partyjnych i państwowych.

W środku Placu Centralnego planowana była wysoka iglica, która miała stanowić wertykalną dominantę tej części miasta i optyczną przeciwwagę dla wieży ratuszowej. (ŁK)