ARCHITEKTURA NOWEJ HUTY

Socrealizm

Stalin W Nowej Hucie zostały wcielone wszystkie zasady budownictwa socrealistycznego. Ten fakt jest podkreślany przez specjalistów i wyróżnia ją na tle innych realizacji z tego okresu, które są niepełne, a przez to mniej atrakcyjne.[więcej]

Oryginalna koncepcja urbanistyczna

panorama Oryginalna koncepcja urbanistyczno - architektoniczna adaptuje szeroki wachlarz rozwiązań. Rzucająca się w oczy cechą planu nowohuckiej "starówki" jest jego specyficzna kompozycja sprawiająca wrażenie, że projektant dogłębnie ją przemyślał.[więcej]

Plac Centralny

plac centralny Centrum miasta socrealistycznego wraz z przyległymi placami było jego najważniejszym miejscem. Doktryna powierzała mu bardzo ważne zadanie: tutaj podczas częstych manifestacji następowała przemiana zbioru jednostek ludzkich w monolit podporządkowany partii. [więcej]

Detale architektoniczne

attyka Sama architektura wykorzystuje wzorce renesansowe, barokowe i klasycystyczne, co jest widoczne w ilości historyzujących form i bogactwie detali . Programowe nawiązywanie do budownictwa minionych epok uwidoczniło się w wykorzystaniu znacznej ilości historycznych elementów architektonicznych.[więcej]

Centrum Administracyjne HTS

centrum administracyjne Majaczące z daleka sylwetki budynków Centr. Adm. HTS, dawniej z kominami i kłębami gazów przemysłowych w tle na stałe wpisały się w nowohucki krajobraz, a tutejsi mieszkańcy często nazywają je "Watykanem" lub "Pałacem Dożów" [więcej]

Kino świt i Teatr Ludowy

kino Świt W architekturze Teatru Ludowego i Kina Świt niektórzy badacze dopatrują się wpływów egipskich. [więcej]

Nowa Huta dziełem niedokończonym...

Niestety, obecny wizerunek starej części Nowej Huty nie pokrywa się całkowicie z planami jej budowniczych; jest niekompletny. W okresie poodwilżowym zaniechano kontynuacji pierwotnych zamierzeń.[więcej]