HISTORIA NOWEJ HUTY

Polecamy: Stare dzieje Nowej Huty - zarys dziejów metalurgii w Dolinie Dłubni

Czasy prehistoryczne

25 000-20000 p.n.e.

Wg. badań archeologicznych, na terenie dzisiejszej Walcowni Slabing, gromada łowców koczowników upolowała młodego mamuta poćwiartowała go na miejscu, pozostała jedynie czaszka, kości i zgubione narzędzia krzemienne.

5000-4500 p.n.e.

Zaczęli przybywać pierwsi osadnicy z południa (Mogiła, Pleszów, Bieńczyce)prowadzący ograniczoną gospodarkę rolniczą w systemie leśno-odłogowym. Po wyjaławianiu się gleb osady były opuszczane a ich mieszkańcy przenosili się do nowych wsi zazwyczaj odległych o 2-3 km. Na opuszczone tereny ponownie wkraczał las.

3500-2400 p.n.e.

Rozpoczyna się proces degradacji środowiska. Stały wypas zwierząt sprawia, że las nie może się odtworzyć powstają coraz większe przestrzenie otwarte. Początki wyspecjalizowanego rzemiosła.

2500-1800 p.n.e.

Cykliczny napływ społeczności pasterskich.

1500-1300 p.n.e.

Powstaje kurhan zwany dziś Kopcem Wandy [więcej]

Ok. 100 p.n.e.

Przybywają Celtowie zwani, przez Rzymian, Gallami. Na terenie dzisiejszego Szpitala Żeromskiego odnaleziono formy do odlewania złotych i srebrnych monet z tamtego okresu,

300 n.e.

Piece garncarskie-Pierwsza wyspecjalizowana produkcja na dużą skalę Ślady osadnictwa wczesnosłowiańskiego

Czasy historyczne

V-X wiek

Kształtowanie się głównych dróg komunikacyjno handlowych Cystersi w Mogile(1223) początek rozwoju cywilizacyjnego.

XV-XVI wiek

Rozwój folwarków szlacheckich i zespołów dworskich 1469 - Na terenie wsi Mogiła powstaje Huta Miedzi!!!

XV-XVII wiek

Rozwój osadnictwa typu Holenderskiego

XIX wiek

Tereny dzisiejszej Nowej huty zostają włączone do "Twierdzy Kraków" Lokalizacja fortów austriackich w Nowej Hucie Budowa lotniska wojskowego na pograniczu pól i łąk Rakowic i Czyżyn dało to pierwszą w Europie dalekosiężną lotniczą linię pocztową oraz pierwsze polskie lotnisko pasażerskie

XX wiek

Budowa fabryki papierosów Monopolu Tytoniowego w Czyżynach Budowa linia kolejowej "Kocmyrzowskiej"

Przełom urbanistyczny

1947 Moskwa

Stalin składa Bierutowi propozycję nie do odrzucenia

1949

Lokacja kombinatu metalurgicznego i budowa miasta przemysłowego NOWA HUTA (Tow. Pleszkow na kopcu Wandy podejmuje decyzję o lokalizacji zakładu) [więcej] 23 czerwiec - Na polach mogilskich w pobliżu kopca Wandy rozpoczęto budowę pierwszego bloku mieszkalnego

1950 - wiosna

Budowa pierwszych obiektów Kombinatu metalurgicznego w Pleszowie. Cenne odkrycia archeologiczne. Rozpoczęcie budowy linii tramwajowej łączącej Nową Hutę z Krakowem.

1951

Marzec-włączenie Nowej Huty do Krakowa jako nowej dzielnicy

1952

styczeń rozpoczęto budowę szpitala kwiecień rozruch cegielni w Zesławicach lipiec MHD uruchamia pierwszy dom handlowy i restaurację "Gigant" listopad zostaje oddany do użytku pierwszy odcinek linii tramwajowej nr 5 łączący Kraków z Nową Hutą

1953

Śmierć Stalina
Otwarto pierwsze nowohuckie Liceum Ogólnokształcące
Uruchomiono kolejne linie tramwajowe

1954

22 lipiec uruchomiono pierwszy wielki piec

1955

Otwarcie Teatru Ludowego, premiera "Krakowiaków i Górali", dyrektorem teatru zostaje Krystyna Skuszanka.

1956

Początek "odwilży"

1957

styczeń - Urząd ds. wyznań wydaje zgodę na budowę rzymskokatolickiego kościoła u zbiegu ulic: Marksa i Majakowskiego.

Lata 60 i 70

Systematyczny rozrost kombinatu w Kierunku wschodnim i południowym.
Dalsza rozbudowa osiedli blokowych w kierunku zachodnim i północnym (Bieńczyce, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie)
Okres wojny o krzyż i kościół: 1960 26 kwiecień Komitet Miejski PZPR podejmuje decyzję o usunięciu krzyża w związku ze zbliżającym się dniem 1 maja oraz dniem Hutnika (4 maja) i przyjazdem Władysława Gomółki.
1967 Ustępstwo władz w sprawie kościoła w Bieńczycach, rozpoczęcie prac budowlanych
1968 Wydarzenia "marcowe"
1977 Kardynał Karol Wojtyła 15 maja konsekruje kościół w Bieńczycach

Czas przemian ustrojowych 1980-1990

"Postmodernistyczna" zabudowa w rejonie placu Centralnego
Fala demonstracji i walk ulicznych (śmierć Bogdana Włosika, potyczka o Lenina) 1980 15 wrzesień powstaje Międzyzakładowy komitet założycielski Kraków
1982 Ustanowienie "strefy ochronnej" wokół kombinatu
1988 Kwiecień: Strajk kwietniowo-majowy, liczne aresztowania.
1989 Wydarzenia "okrągłego stołu". Dyrekcję Teatru Ludowego obejmuje Jerzy Fedorowicz (MZ)