NOWOHUCKIE FORTY

FORT 49 1/2a MOGIŁA (7/7) [Koniec]

Fort 62 Powstał w latach 1895 - 96. Służył piechocie. Znajdowały się tu cztery działa lekkie dla bliskiej obrony. Fort tzw. poziomu zerowego (nie wystawał ponad poziom gruntu). Głównym budynkiem są jednokondygnacyjne koszary szyjowe z centralnym schronem pogotowia dla piechoty. Funkcje bojową pełnił tylko wał. Rozwiązanie prawie identyczne z tym, które spotykamy w forcie Mydlinki. Obiekt jest w dobrym stanie i można go ziwedzać

Fort 63 System fortów był uzupełniony szańcami piechoty, schronami i mniejszymi bateriami dział. Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej, obiekty zostały doprowadzone do stanu gotowości bojowej poprzez wprowadzenie niewielkich modyfikacji oraz wypełnienie międzypól okopami, przeszkodami i bateriami polowymi.

Fort 64 Wartość fortów nowohuckich można rozpatrywać w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim są one świadectwem minionych czasów i przeszłości militarnej Krakowa. Będąc elementem pierścienia obronnego, okalającego go- podkreślają łączność i znaczenie tego obszaru dla miasta. Są niedocenionymi zabytkami architektury militarnej i posiadają walory edukacyjne w dziedzinie sztuki budownictwa fortyfikacji oraz historii. Szczególne znaczenie ma fort Krzesławice, który był miejscem masowych egzekucji i jeszcze jednym świadectwem martyrologii, a którego otoczenie zupełnie nie współgra z powagą miejsca.

Fort 61