NOWOHUCKIE FORTY

FORT 49 KRZESŁAWICE (4/7) [dalej...]

Obiekt ten jest typowym fortem artyleryjskim, jednowałowym austriackiej szkoły fortyfikacyjnej. Powstał w latach 1881 - 1886 a poprzedziło go dzieło ziemne. Do czasu wybudowania fortów 49a Dłubnia i 49 V4 Grębałów pełnił na tym obszarze rolę pierwszoplanową. Jego zadaniem była obrona traktu sandomierskiego biegnącego ponad doliną Wisły. Fort przeszedł nieznaczną modernizację w latach 1911 i 1914. Brał udział w I fazie bitwy o Kraków w dniach 20 - 22 XI 1914 r. W okresie międzywojennym umieszczono tutaj antenę radiostacji prowadzącej nasłuch stacji niemieckich w celu zebrania danych do rozszyfrowania Enigmy. Wiatach 1939 - 1941 Hitlerowcy przeprowadzili tutaj masowe egzekucje więźniów z ulicy Montelupich i z więzienia św. Michała.

Rozstrzelano tutaj 2000 osób. Po wojnie dokonano ekshumacji pogrzebanych tutaj 440 zwłok, których najwięcej odkryto w masowych grobach w fosach.

6 kwietnia 1957r. odsłonięte pomnik - mauzoleum ku czci wszystkich pomordowanych. Jednocześnie fort ulegał zniekształceniu i dewastacji, zniwelowano wały, część fos zasypano, w koszarach szyjowych urządzono magazyny. Część terenu przeznaczono pod ogródki działkowe, a obrazu zaniedbania dopełniło dzikie wysypisko śmieci urządzone w jednej z fos. Niedawno prawe skrzydło koszar szyjowych zostało wyremontowane,znalazł tutaj siedzibę dom kultury.