NOWOHUCKIE FORTY

Wstęp (1/7) [dalej...]

Forty leżące na terenie dzisiejszej Nowej Huty, należą do grup V i VI Obszaru Warownego. Wchodzą w skład Zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Kraków, powstającego w latach 70-tych i 80-tych XIX wieku i rozbudowywanego w okresie późniejszym.

Są to forty:

W chwili obecnej większość obiektów znajduje się w stanie zaniedbania lub daleko posuniętej dewastacji.Tylko dwa z nich mają użytkowników: w forcie 49 Krzesławice mieści się MDK a w fort 49 1/4 jest siedzibą Ogniska TKKF Przyjaciel Konika

Przekształcenie Krakowa w silną twierdzę wynikało z faktu, iż odegrał on szczególną rolę w strategii wojennej Austro-Węgier. Plany państw centralnych zakładały, że do momentu pokonania Francji, Prusy Wschodnie będą prowadzić jedynie wojnę obronną. W tym czasie cały ciężar walki z Rosją miały przejąć Austro-Węgry. Rola Krakowa polegała na zatrzymaniu wojsk rosyjskich, maszerujących w stronę Wiednia.