KOMBINAT W DATACH

I ETAP BUDOWY

24 luty 1949 - Teren Mogiły-Pleszowa został zatwierdzony przez rząd, jako miejsce budowy nowej huty.

23 marca 1949 - Utworzono Wyodrębnione Przedsiębiorstwo Państwowe "Nowa Huta".

1 kwietnia 1949 - Przystąpiono do prac pomiarowych pod nowy zakład metalurgiczny.

Grudzień 1951 - Powstaje wydział konstrukcji stalowych.

1952 - Na stanowisko dyrektora inwestycji zostaje powołany inżynier Zbigniew Loreth.

Maj 1952 - Powstaje wydział mechaniczny.

Sierpień 1952 - Zostaje oddana do użytku kuźnia.

1 października 1952 - Załoga Zarządu Budowlanego nr 9 przystąpiła do budowy walcowni gorącej blach.

23 października 1952 - Oddano do eksploatacji pierwszy piec elektryczny odlewni staliwa - od tego dnia datuje się powstanie wydziału.

23 marca 1953 - Mostostal rozpoczyna montaż pancerza wielkiego pieca nr 1. 23. kwietnia 1953 - Zostaje przekazana do eksploatacji odlewnia żeliwa - ostatni obiekt Zakładu Remontowego.

30 lipca 1953 - Mostostal rozpoczyna montaż wielkiego pieca nr 2.

13 sierpnia 1953 - Przystąpiono do wznoszenia hali stalowni martenowskej.NAPIS

21 styczeń 1954 - W 30 rocznicę śmierci W.I. Lenina, decyzją Rady Państwa i Rady Ministrów, kombinatowi metalurgicznemu Nowa Huta nadano nazwę Huta im. Lenina.

23 marca 1954 - Rozpoczyna produkcję wydział Zakładu Materiałów Ogniotrwałych.

Maj 1954 - Powstanie wydziału Aglomerownia nr 1. 1 lipca 1954 - Przekazano do produkcji siłownię ( wyposażoną w kocioł, turbogenerator i turbodmuchawę).

21 lipca 1954 - Zostaje ukończona budowa wielkiego pieca nr 1. spust surówki

22 lipca 1954 - Data przyjęta jako dzień narodzin huty - odbyła się wielka uroczystość związana z pierwszym spustem surówki z wielkiego pieca nr 1.

Luty 1955 - Powstaje stalownia martenowska ( pierwszy piec). Kwiecień 1955 - Zostaje włączony do produkcji wydział walcownia zgniatacz. walcownia blach

1955 - Huta imienia Lenina staje się największym producentem stali w Polsce oraz jednym z największych producentów surówki i koksu.

Kwiecień 1956 - Zostaje oddana do użytku walcownia gorąca blach.

II I III ETAP BUDOWY (LATA 1958 - 1976)

Grudzień 1958 - Powstaje walcownia zimna blach. Lipiec 1960 - Początek produkcji wydziału rur zgrzewanych.

Wrzesień 1961 - Przekazano do produkcji walcownię drobną.

Maj 1965 - Oddano do użytku wydział wlewnic.

Marzec 1966 - Rozpoczyna produkcję stalownia konwertorowo-tlenowa.

Wrzesień 1966 - Rusza z produkcją aglomerownia nr 2.

11 stycznia 1967 - Oficjalne i uroczyste zakończenie II etapu budowy. walcownia slabing

1968 - Huta imienia Lenina wzbogaca się o najnowocześniejszy obiekt produkcyjny polskiej metalurgii - walcownię slabing.

7 marca 1970 - Pierwszy spust z dwu-wannowego pieca "Tandem" zbudowanego w miejsce przestarzałych pieców martenowskich.

23 lipca 1970 - Zostaje przekazana do eksploatacji nowoczesna walcarka dwudziesto-walcowa "Sendzimir".

31 grudnia 1971 - Powstaje zakład przerobu żużli stalowniczych. Ponadto do roku 1976 wprowadzono do produkcji:

 • dwie nowe baterie koksownicze;
 • taśmę aglomeracyjną w aglomerowni nr 2;
 • kompleks urządzeń konwektora;
 • warsztat mechaniczny;
 • oddział produkcji mączki nawozowej;
 • walcownię zimną nr 2.
  W międzyczasie następuje dalsza rozbudowa do zdolności produkcyjnej 5,5 miliona ton stali, 4,2miliona ton surówki, 5,4 miliona ton wyrobów walcowanych oraz 300 tysięcy ton rur rocznie.
 • 1976 - 1980 - Szczyt możliwości produkcyjnych. Huta imienia Lenina widnieje jako największy producent w Polsce stali i wyrobów walcowniczych, a także, jako jeden z największych, koksu, wyrobów węglopochodnych, materiałów ogniotrwałych, wyrobów walcowanych, osprzętu technologicznego, odlewów, energii elektrycznej i cieplnej.
 • 1978 - Apogeum możliwości - 6,5 miliona ton stali surowej rocznie.
 • 1979 - 1980 - Wzrost niezadowolenia społecznego. Pod koniec 1980 - Na terenie huty utworzono NSZZ "Solidarność".
 • Od 1980 - Stały spadek zatrudnienia ( w 1982 roku odeszło 6814 ludzi, z czego 2658 na wcześniejsze emerytury).
 • Ogólnie od 1979 roku do roku 1990 zatrudnienie zmniejszyło się o 11647 osób i wynosiło mniej-więcej tyle co w 1965 roku.
  MODERNIZACJA HUTY
 • 1988 - Strajki robotnicze.
 • 1 lipca 1989 - Zlikwidowano dwie taśmy w spiekalni nr 1, wyłączono wielki piec nr 1 oraz piec "Tandem" w stalowni martenowskiej.
 • 27 października 1989 - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Geodezji Urzędu Miasta Krakowa podjął decyzję ,na mocy której od 1 stycznia 1990 zmniejszono produkcję do 3 milionów ton stali rocznie, do czasu zamontowania instalacji chroniących skutecznie naturalne środowisko.
 • 4 maja 1990 - W trakcie Dnia Hutnika nastąpiło uroczyste nadanie hucie imienia wynalazcy z dziedziny technologii hutniczych - Tadeusza Sendzimra. Wcześniej wystąpiły konkurencyjne propozycje nazwania huty - Nowa Huta, bądź Huta "Kraków".hałdy 1992 - 1993 - Program naprawczy ( realizacja przedłużyła się do 1994) związany z ekologią :
 • rozpoczęcie budowy jednej dwużyłowej maszyny do ciągłego odlewania stali;
 • budowa instalacji odsiarczania surówki;
 • budowa bloku tlenowego;
 • modernizacja klatek walcowniczych grupy wykańczającej;
 • zakończenie budowy linii elektrolitycznego cynkowania i baterii wielkokomorowej;
 • budowa instalacji wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkich pieców;
 • zakończenie budowy oczyszczalni ścieków "Kujawy".
  PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE
  Koniec 1990 - Dyrekcja przedstawiła wizję przekształcenia huty w holding (zrzeszenie przedsiębiorstw połączonych ekonomicznie). Wybrano najmniej ryzykowną i kosztowną drogę dojścia do holdingu - dotychczasowe zakłady huty przekształcono w spółki akcyjne z udziałem huty. 13 września 1990 - Jako pierwsza spółka na terenie huty powstaje "Complex". 1991 - Rozpoczął działalność gospodarczą "ZD Projekt" na bazie Zakładu Projektowo-Konstrukcyjnego. 1 stycznia 1992 - Ruszył "Złomex" S.A. - powstały z Wydziału Przerobu Złomu. Połowa 1992 - Powstaje "Stalprodukt" S.A. w Bochni - na bazie tamtejszej filii HTS. Styczeń 1993 - Rozpoczął pracę HUT PUS S.A. - dawny Zakład Usług Socjalnych ( żywienie zbiorowe, wypoczynek, hotele pracownicze). W tym samym czasie powstaje Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A., a także Senvai ( z kapitałem austryjackim) - obecnie Vaipolen. Połowa 1993 - Ze struktury HTS wydzielono dwa kolejne zakłady: Transportu Samochodowego i Remontowy - na ich bazie powstały PTS S.A. i "Belmer" S.A. Druga połowa 1993 - Powstaje spółka zoo "Stal-Biznes" na bazie Biura Sprzedaży Wyrobów Huty. 1 stycznia 1994 - Powstaje "Metalodlew" S.A. z Zakładu Mechaniczno- Odlewniczego, a także "Unistal" i "Unihut". W dalszej kolejności, do1998 roku, powstały następujące spółki z udziałem huty:
 • Krakodlew;
 • PUM "Centrum Medyczne - Nowa Huta" spółka zoo;
 • Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków - Wschód spółka zoo;
 • Przemysłowe Towarzystwo Leasingowe HTS spółka zoo;
 • Centrum Informatyki "HTS - ComArch" S.A.;
 • Sen Thys Handel spółka zoo;
 • Novapol GmbH;
 • Slag Recycling spółka zoo;
 • "Profil" S.A.;
 • Polish Steel Products Ltd. Generalnie udział HTS w spółkach wynosi od 20 do 100 procent. W sumie w latach 1991-1998 do spółek przeszło 7250 hutników. (WŚ)