KOMBINAT W DATACH

I ETAP BUDOWY

24 luty 1949 - Teren Mogiły-Pleszowa został zatwierdzony przez rząd, jako miejsce budowy nowej huty.

23 marca 1949 - Utworzono Wyodrębnione Przedsiębiorstwo Państwowe "Nowa Huta".

1 kwietnia 1949 - Przystąpiono do prac pomiarowych pod nowy zakład metalurgiczny.

Grudzień 1951 - Powstaje wydział konstrukcji stalowych.

1952 - Na stanowisko dyrektora inwestycji zostaje powołany inżynier Zbigniew Loreth.

Maj 1952 - Powstaje wydział mechaniczny.

Sierpień 1952 - Zostaje oddana do użytku kuźnia.

1 października 1952 - Załoga Zarządu Budowlanego nr 9 przystąpiła do budowy walcowni gorącej blach.

23 października 1952 - Oddano do eksploatacji pierwszy piec elektryczny odlewni staliwa - od tego dnia datuje się powstanie wydziału.

23 marca 1953 - Mostostal rozpoczyna montaż pancerza wielkiego pieca nr 1. 23. kwietnia 1953 - Zostaje przekazana do eksploatacji odlewnia żeliwa - ostatni obiekt Zakładu Remontowego.

30 lipca 1953 - Mostostal rozpoczyna montaż wielkiego pieca nr 2.

13 sierpnia 1953 - Przystąpiono do wznoszenia hali stalowni martenowskej.NAPIS

21 styczeń 1954 - W 30 rocznicę śmierci W.I. Lenina, decyzją Rady Państwa i Rady Ministrów, kombinatowi metalurgicznemu Nowa Huta nadano nazwę Huta im. Lenina.

23 marca 1954 - Rozpoczyna produkcję wydział Zakładu Materiałów Ogniotrwałych.

Maj 1954 - Powstanie wydziału Aglomerownia nr 1. 1 lipca 1954 - Przekazano do produkcji siłownię ( wyposażoną w kocioł, turbogenerator i turbodmuchawę).

21 lipca 1954 - Zostaje ukończona budowa wielkiego pieca nr 1. spust surówki

22 lipca 1954 - Data przyjęta jako dzień narodzin huty - odbyła się wielka uroczystość związana z pierwszym spustem surówki z wielkiego pieca nr 1.

Luty 1955 - Powstaje stalownia martenowska ( pierwszy piec). Kwiecień 1955 - Zostaje włączony do produkcji wydział walcownia zgniatacz. walcownia blach

1955 - Huta imienia Lenina staje się największym producentem stali w Polsce oraz jednym z największych producentów surówki i koksu.

Kwiecień 1956 - Zostaje oddana do użytku walcownia gorąca blach.

II I III ETAP BUDOWY (LATA 1958 - 1976)

Grudzień 1958 - Powstaje walcownia zimna blach. Lipiec 1960 - Początek produkcji wydziału rur zgrzewanych.

Wrzesień 1961 - Przekazano do produkcji walcownię drobną.

Maj 1965 - Oddano do użytku wydział wlewnic.

Marzec 1966 - Rozpoczyna produkcję stalownia konwertorowo-tlenowa.

Wrzesień 1966 - Rusza z produkcją aglomerownia nr 2.

11 stycznia 1967 - Oficjalne i uroczyste zakończenie II etapu budowy. walcownia slabing

1968 - Huta imienia Lenina wzbogaca się o najnowocześniejszy obiekt produkcyjny polskiej metalurgii - walcownię slabing.

7 marca 1970 - Pierwszy spust z dwu-wannowego pieca "Tandem" zbudowanego w miejsce przestarzałych pieców martenowskich.

23 lipca 1970 - Zostaje przekazana do eksploatacji nowoczesna walcarka dwudziesto-walcowa "Sendzimir".

31 grudnia 1971 - Powstaje zakład przerobu żużli stalowniczych. Ponadto do roku 1976 wprowadzono do produkcji:

W międzyczasie następuje dalsza rozbudowa do zdolności produkcyjnej 5,5 miliona ton stali, 4,2miliona ton surówki, 5,4 miliona ton wyrobów walcowanych oraz 300 tysięcy ton rur rocznie.

MODERNIZACJA HUTY

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE

Koniec 1990 - Dyrekcja przedstawiła wizję przekształcenia huty w holding (zrzeszenie przedsiębiorstw połączonych ekonomicznie). Wybrano najmniej ryzykowną i kosztowną drogę dojścia do holdingu - dotychczasowe zakłady huty przekształcono w spółki akcyjne z udziałem huty. 13 września 1990 - Jako pierwsza spółka na terenie huty powstaje "Complex". 1991 - Rozpoczął działalność gospodarczą "ZD Projekt" na bazie Zakładu Projektowo-Konstrukcyjnego. 1 stycznia 1992 - Ruszył "Złomex" S.A. - powstały z Wydziału Przerobu Złomu. Połowa 1992 - Powstaje "Stalprodukt" S.A. w Bochni - na bazie tamtejszej filii HTS. Styczeń 1993 - Rozpoczął pracę HUT PUS S.A. - dawny Zakład Usług Socjalnych ( żywienie zbiorowe, wypoczynek, hotele pracownicze). W tym samym czasie powstaje Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A., a także Senvai ( z kapitałem austryjackim) - obecnie Vaipolen. Połowa 1993 - Ze struktury HTS wydzielono dwa kolejne zakłady: Transportu Samochodowego i Remontowy - na ich bazie powstały PTS S.A. i "Belmer" S.A. Druga połowa 1993 - Powstaje spółka zoo "Stal-Biznes" na bazie Biura Sprzedaży Wyrobów Huty. 1 stycznia 1994 - Powstaje "Metalodlew" S.A. z Zakładu Mechaniczno- Odlewniczego, a także "Unistal" i "Unihut". W dalszej kolejności, do1998 roku, powstały następujące spółki z udziałem huty: Generalnie udział HTS w spółkach wynosi od 20 do 100 procent. W sumie w latach 1991-1998 do spółek przeszło 7250 hutników. (WŚ) W międzyczasie następuje dalsza rozbudowa do zdolności produkcyjnej 5,5 miliona ton stali, 4,2miliona ton surówki, 5,4 miliona ton wyrobów walcowanych oraz 300 tysięcy ton rur rocznie.

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE

Koniec 1990 - Dyrekcja przedstawiła wizję przekształcenia huty w holding (zrzeszenie przedsiębiorstw połączonych ekonomicznie). Wybrano najmniej ryzykowną i kosztowną drogę dojścia do holdingu - dotychczasowe zakłady huty przekształcono w spółki akcyjne z udziałem huty. 13 września 1990 - Jako pierwsza spółka na terenie huty powstaje "Complex". 1991 - Rozpoczął działalność gospodarczą "ZD Projekt" na bazie Zakładu Projektowo-Konstrukcyjnego. 1 stycznia 1992 - Ruszył "Złomex" S.A. - powstały z Wydziału Przerobu Złomu. Połowa 1992 - Powstaje "Stalprodukt" S.A. w Bochni - na bazie tamtejszej filii HTS. Styczeń 1993 - Rozpoczął pracę HUT PUS S.A. - dawny Zakład Usług Socjalnych ( żywienie zbiorowe, wypoczynek, hotele pracownicze). W tym samym czasie powstaje Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A., a także Senvai ( z kapitałem austryjackim) - obecnie Vaipolen. Połowa 1993 - Ze struktury HTS wydzielono dwa kolejne zakłady: Transportu Samochodowego i Remontowy - na ich bazie powstały PTS S.A. i "Belmer" S.A. Druga połowa 1993 - Powstaje spółka zoo "Stal-Biznes" na bazie Biura Sprzedaży Wyrobów Huty. 1 stycznia 1994 - Powstaje "Metalodlew" S.A. z Zakładu Mechaniczno- Odlewniczego, a także "Unistal" i "Unihut". W dalszej kolejności, do1998 roku, powstały następujące spółki z udziałem huty:

Generalnie udział HTS w spółkach wynosi od 20 do 100 procent. W sumie w latach 1991-1998 do spółek przeszło 7250 hutników. (WŚ)